ליווי אישי

מפגש שבועי.
החבילה כללת:
*מפגש אחד של שעה כל שבוע
*ניתוח מצב קיים
*הגדרת יעדים לטווח קצר וטווח ארוך
*תיכנון פיננסי נכון
*כלים עסקים לשיווק ומכירות
*עזרה בהתמודדות עם בעיות בעסק